Print
Hits: 4587

Die Fondsekommissie sien om na al die finansiële belange van die gemeente, in samewerking met die ander kommissies. Dit gaan hier oor rentmeesterskap oor dit waarmee die Here ons geseën het. Take sluit in die begrotingsproses, fondsebestuur, betaal van salarisse en verslaggewing. Personeel in die Kerkkantoor is verantwoordelik vir baie van die finansiële administrasie.

Ons 'gaan haal' nie meer die offergawes by die lidmate nie – dit is 'n Bybelse beginsel dat elke gelowige mede-verantwoordelik is om sy dankoffer in te bring.

Daar is verskillende metodes waarop jy finansieel kan bydra tot ons gemeente as deel van jou tiende:

• Die beste manier is om 'n gereelde maandeliks bydrae per debietopdrag te maak. Dit maak ook jou administrasie minder – sien debietorder-opdragvorm by Hulpbronne.

• Jy kan kan ook 'n elektroniese oorbetaling doen na:

ABSA BANK

Tjekrekening

Rek nr: 3260 140 689

TheMall@Reds-tak 

Tak kode: 632 005

Verwysing: Naam & Van

- Die gemeente het ook Snapscan teen die banke vas gesit vir bydraes.

 

• Laastens, kan jy ook jou bydrae in 'n koevert sit en dit Sondag by die erediens ingooi tydens die opneem van die offergawes.

Ons gemeente bestuur ons fondse na gelang van 'n finansiële beleid, wat ook onder Hulpbronne beskikbaar is.

Indien u wil betrokke raak of meer wil weet, kontak gerus vir Leon Gerber by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.