Print
Hits: 4189

Kerk-in-Suid wil ons in alles wat ons doen die gemeenskap dien. 

As kerk is ons deel van God se missie in die w√™reld. Om sout en om lig te wees en Sy koninkryk op te bou en uit te bou.

Kerk-in-Suid is by 'n paar projekte betrokke:
- Skolevoedingsprojek
- Groentetonnel projek
- Toibo skole (Trans Oranje Insituut vir Buitegewone onderwys)
- KANSA
- Alimentasie gevalle
- KIS Voedingsprojek
- Kersfees kosprojek (Saam met Kerksondermure)
- Walter Sisulu helplift projek in Olievenhoutbosch
- Afhanklikheids diens (Enige vorme)
- Christelike Maatskaplike Raad
- Omgee en Pastorale bediening
- Jakaranda Kinderhuis Huis 9
- Klerebank bediening
- Rusoord 
- Travel Light ondersteuningsdienste